Senet de Barrabés

la bellesa d’allò quiet, pausat,
abandonat, amb letargia.
la calma que ha sobrevingut de la salvatgia.
trencadissa eufòrica que acaba sent llum tènue, filtrada.