ensenyar és emocionar


helena - octubre 13, 2013 - 0 comments

Només es pot aprendre allò que s’estima.
La clau és l’emoció. L’emoció es transmet.
La curiositat es l’única clau que obre l’atenció.
No hi ha res res del que jo pensi que no tingui una base emocional.
No hi ha raó sense emoció.
Francisco Mora__doctor en neurociéncies